Wildeboomgaard

Noord Hollandse Suikerpeer

 

De Reint Huismanpeer.
Populair in Noordbroek was de Reint Huismanpeer, genoemd naar een landbouwer die hier van 1820 -1895 leefde. Dit was een handpeer die je niet kon bewaren, maar die direct van de boom voortreffelijk smaakte. Verschillende oud-Noordbroeksters weten nog te vertellen hoe lekker deze peer was. In het boek van Antonides “Noord- en Zuidbroek in vroegere jaren”, zijn de jeugdherinneringen van wijlen Freek Bennema (geboren 1882) te lezen. Bennema vertelt dat achter het huis van schoenmaker Baas aan de Zuiderstraat een perenboom stond, waar dikke Reint Huismanperen aan kwamen. Hij verkocht er twee voor een cent. Ook in verschillende boerderijen en woonhuizen in Noordbroek en Broeksterhamrik had zo`n boom gestaan. Niemand heeft tot dusverre kunnen vertellen waar nog een Reint Huismanpeer te vinden is. Als nog ergens een boom is overgebleven, is het zeker de moeite waard weer een aantal exemplaren te kweken. Belangstellenden kunnen ze dan weer aanplanten in hun tuin.
De NPV had al jaren geleden gehoord van het bestaan van de peer. Op tentoonstellingen in en rond Noordbroek kwamen ze regelmatig de naam van de peer tegen, maar niemand wist een boom meer te staan. Op de plaatsen waarvan men wist dat er vroeger een had gestaan, bleek hij te zijn verdwenen of was de boom een paar jaar geleden gerooid. Ze visten steeds achter het net.
In december 1998 was de NPV in Slochteren aan het determineren toen een zekere heer Spithorst (eind 70 jaar) verscheen die nog een bijzondere appelboom wist te staan. Het bleek dat hij altijd al belangstelling had gehad voor oude fruitrassen en omdat hij oorspronkelijk ook uit deze streek kwam vroegen ze hem of hij wel eens had gehoord van de Reint Huismanpeer. “O ja hoor, dat is de Noord-Hollandsche Suikerpeer” was het  antwoord. Het bleek dat hij vroeger naast Reint Huisman jr. had gewoond en dat diens vader deze perenboom bij de boerderij had staan. Hiermede was het raadsel van de Reint Huismanpeer opgelost.Lukas Duijts. Pomospost NPV.
Herkomst:
Onbekend, vermoedelijk van Nederlandse oorsprong. De naam doet vermoeden dat het ras uit Noord-Holland stamt en dat is ook waarschijnlijk het geval. Dat kan onder meer worden afgeleid uit het gegeven dat deze peer daar in het verleden op grote schaal werd aangeplant.
TOP